NORDEAN TUKIRAHOITUKSEN LEASING -PALVELUT SOITIN LAINEELTAMikä on Leasing? 

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Se soveltuu erityisen hyvin yritysten laitteiden rahoittamiseen,

kun laitteiden teknistaloudellinen käyttöikä on lyhyt ja kun yrityksesi ei halua sitoa varojaan omistamiseen.

Rahoituksen toimintamalli

 • Asiakas valitsee vuokrattavat tuotteet ja neuvottelee toimituksen ehdot Soitin Laineen myyjähenkilön kanssa.
 • Tukirahoitus antaa rahoituspäätöksen myyjälle rahoitushakemuksen perusteella.
 • Myyjä vastaa laitteen toimituksesta asiakkaalle.
 • Myyjä täyttää leasingsopimuksen, jonka asiakas allekirjoittaa.
 • Myyjä toimittaa leasingsopimuksen ja laskun laitteista Tukirahoitukselle. Laitteen omistusoikeus siirtyy Tukirahoitukselle.
 • Leasingsopimus on asiakkaan ja Tukirahoituksen välinen.
 • Leasingvuokrakausi alkaa ja asiakas maksaa vuokria sopimuksen mukaisesti Tukirahoitukselle.
 • Vuokrakauden jälkeen laite palautetaan myyjälle tai se lunastetaan sopimuksen mukaisesti
 • Vuokrattavat laitteet on vakuutettava joko omasta tai leasingyhtiön toimesta
 • Vuokraamalla asiakas saa tuotteen ja rahoituksen samalla kerralla myyjäliikkeen kautta.
 • Ennalta sovitut vuokrat helpottavat budjetointia ja rahoituksen suunnittelua.
 • Rahoitettu laite toimii pääasiallisena vakuutena, jolloin vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön.
 • Vuokraamalla asiakkaan on helppo pitää laitteisto ajan tasalla.
 • Ei sido pääomia.
 • Asiakas maksaa vain laitteiden käyttämisestä, ei omistamisesta.
 • Vuokra on kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävä kulu.
 • Taseen ulkopuolinen vastuu (huom. IFRS:n mukaista kirjanpitoa tekevät konsernit noudattavat sen mukaisia periaatteita)


 • Leasingin edut:

  Lisätiedot: marko.kumpula@soitinlaine.fi, +358 (0 )40 4561 261