Yksityisyyden suoja

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä:

 

Nimi: Soitin Laine Oy

Y-tunnus: 0853443-7

Osoite: Maariankatu 10

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

Puhelinnumero: 029 080 2400

Sähköpostiosoite: [email protected]

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

 

Yritys: Soitin Laine Oy

Nimi: Marko Kumpula

Osoite: Maariankatu 10

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

Puhelinnumero: 0404561261

Sähköposti: [email protected]

 

Tietosuojavastaava:

 

Yritys: Soitin Laine Oy

Nimi: Marko Kumpula

Osoite: Maariankatu 10

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

Puhelinnumero: 0404561261

Sähköposti: [email protected]

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Rekisteri on tarkoitettu vain verkkokaupan ja sen asiakkaiden väliseen palvelusuhteiden hoitoon. Rekisteriä ei käytetä ilman asiakkaan suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin. 

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Asiakkaan henkilökohtaisten tietojen käsittely verkkokaupassamme


Asiakkaan rekisteröityessä verkkokaupan asiakkaaksi hän hyväksyy alla olevat ehdot. Rekisteröintiä varten asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, lähiosoitteensa,  postinumeronsa, postitoimipaikkansa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Yritykset voivat ilmoittaa Y-tunnuksensa.

Verkkokauppa saa käyttää asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta suoramarkkinointiin vain mikäli asiakas on hyväksynyt sen. Asiakas on itse vastuussa omasta tunnuksestaan ja on velvollinen vaihtamaan salasanaa mikäli epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon. Palveluun rekisteröityminen katsotaan asiakassuhteen muodostavaksi toimeksi, jonka jälkeen asiakas on velvollinen pitämään ilmoittamansa tiedot ajan tasalla. 

 

Verkkokauppamme pitää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen. 

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä: Soitin Laine, Puh. 0290 80 2400, E-Mail: [email protected]

Rekisterin nimi: Verkkokaupan asiakasrekisteri 

 

Rekisterin sisältämät tiedot:

• Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot (nimet) 

• Käyttäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti)  

• Uutiskirjeen tilauksen hyväksyminen (sähköpostisuoramainonta)

• Tilaustiedot 

• Tilatut tuotteet 

• Tilauksen päivämäärä 

• Tilauksen maksu- ja toimitustapa (kts. maksu- ja toimitustapoihin liittyvät tietosuojaselosteet *)

• Käyttäjän sivustolta lähettämät sähköpostiviestit (viestin sisältö ja ohjaustiedot) 


Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

 

- Paytrail -maksupalvelun tietosuojaseloste*

- Matkahuollon tietosuojaseloste *

- Postin tietosuojaseloste*

- Jousto tietosuojaseloste*

 

Tietojen luovutus, salassapito ja suojaus:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietoja siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot ovat tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelinjärjestelmään ja niihin on verkkokaupan henkilökunnan lisäksi pääsy palveluntarjoajan henkilökunnalla. 

 

Evästeiden (cookies) käyttö:

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Automaattinen päätöksenteko:

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisätietoja asiakasrekisteri- ja tietoturvapolitiikastamme saat [email protected]

tai 0290802414